ENLIVEN Project

ENLIVEN

ENhanced Learning and teaching in International Virtual ENvironments​

Play Video
LATEST NEWS

Online Teaching and

NOVA University Lisbon hosted the Multiplier Event “Online Teaching and Learning – Digital World after COVID-19”, within the ENLIVEN project....

Read more

Kokkuvõte

Projekti ENLIVEN eesmärk on luua alused uuenduslikule rahvusvahelisele digitaalsele õpikeskkonnale. Tänapäeval on tungiv vajadus ühendada traditsiooniline – kohalviibiv – haridus teiste õpetamise ja õppimise vormidega eesmärgiga toetada hariduse kaasajastamist. Eelkõige tähendab veebiharidus piiranguid ja võimalusi, mida saab ära tunda, leevendada, millele toetuda ja mida saab kasutada nende positiivsete aspektide ärakasutamiseks, pidades silmas praegusi ja tulevasi vajadusi.

Projekti partnerid, konsortsium, mis koosneb kuuest ülikoolist üle kogu Euroopa, on pühendunud olemasolevate distantsõppepraktikate täiustamisele ja rikastamisele. Tuginedes pandeemia esimese faasi e-õppe kogemustele, on projekti missioon luua uusi ergutavaid kogemusi kõikidele asjaosalistele, suurendades virtuaalsetes klassiruumides osalemise ja kaasamise taset, muutes virtuaalse mobiilsuse füüsilisele liikuvusele lähedasemaks. Täiustatud virtuaalse rahvusvahelise õpikeskkonna loomisega soovime süvendada koostööd Euroopa partneritega.

Key facts

Project Dates

  • Project start: 01-03-2021 
  • Project end: 28-02-2023
  • Duration: 24 months

Beneficiaries

  • ca. 220,000* students
  • ca. 26,000* teachers and staff
  • lifelong learners

*initial esteem of staff and learners at the participating universities. After the project ends, the dissemination activities aim to increment these numbers.

Activities

  • 3 Intellectual Outputs
  • 18 Development activities
  • 6 Multipliers Events in 6 different countries

Latest news

Third ENLIVEN Newsletter

We are delighted to welcome you to our third newsletter! As we approach the end of the project, the results become tangible....

Read More

Subscribe to keep in touch