ENLIVEN Project

ENLIVEN

ENhanced Learning and teaching in International Virtual ENvironments​

Пусти видео запис
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Online Teaching and

NOVA University Lisbon hosted the Multiplier Event “Online Teaching and Learning – Digital World after COVID-19”, within the ENLIVEN project....

Read more

Укратко o пројекту

Пројекат  ENLIVEN има за циљ да постави темеље за иновативно међународно дигитално окружење за учење. У данашње време постоји велика потреба да се традиционално  образовање – непосредна настава – комбинује са другим облицима наставе и учења у циљу пружања подршке модернизацији образовања. Конкретно, онлајн образовање има своја ограничења која треба ублажити, али такође пружа и могућности које треба препознати, у што већој мери развити и применити како би на најбољи могући начин могле да се искористе њихове позитивне стране за садашњеи будуће потребе.

Партнери на пројекту, који чини конзорцијум од шест универзитета из целе Европе, посвећени су побољшању и обогаћивању постојећих пракси учења на даљину. Ослањајући се на искуства е-учења током прве фазе пандемије, мисија пројекта је да створи нова стимулативна искуства за све укључене актере, да повећа ниво учешћа и укључености у виртуелне учионице и на тај начин приближи виртуелну мобилност физичкој мобилности. Креирањем унапређеног виртуелног међународног окружења за учење, циљ нам је да продубимо сарадњу са европским партнерима.

Кључне информације

Датуми значајни за пројекат

  • Почетак пројекта: 01-03-2021 
  • Крај пројекта: 28-02-2023
  • Трајање: 24 месеца

Корисници

  • око 220.000* студената
  • око 26.000* наставника и запослених
  • особе које се образују целог живота

*почетна процена броја запослених и студената на партнерским универзитетима. Након завршетка пројекта, активности дисеминације у оквиру пројекта имају за циљ повећање ових бројева.

Активности

  • 3 интелектуална резултата
  • 18 развојних активности
  • 6 мултипликаторских догађаја у 6 различитих земаља

Најновије вести

Fourth ENLIVEN Newsletter

We are delighted to welcome you to our fourth newsletter! ENLIVEN is running out, but we have our plans for the future....

Read More

Third ENLIVEN Newsletter

We are delighted to welcome you to our third newsletter! As we approach the end of the project, the results become tangible....

Read More

Пријавите се да бисте остали у контакту