ENLIVEN Project

Intellectual Output 3

Juhised kaasavate rahvusvaheliste õpikeskkondade loomiseks

Intellektuaalse väljundi 3 eesmärk on luua ja levitada avalikult kättesaadaval kujul juhiseid rahvusvaheliste digitaalsete õpikeskkondade võimaldamiseks ja korraldamiseks.

Need virtuaalsed ja segakeskkonnad hõlmavad kursusi, mis on loodud selleks, et valmistuda rahvusvaheliseks kogemuseks, võimaldades seeläbi rikkalikku suhtlust vastuvõtva asutuse, linna ja riigiga. Need hõlmavad Euroopa kultuuripädevuste mooduleid, mis on kättesaadavad igasugustele õppijatele ja võimaldavad uuenduslikke lahendusi, nagu praktiliste tegevuste läbiviimine ülikooli laborites. Intellektuaalsel tulemusel on suur ülekantavuse potentsiaal, kuna seda võiks omaks võtta iga ülikool, kes soovib pakkuda digitaalset õpet peale lihtsate veebitundide.

Juhendi koostamiseks kavandatud tegevused koosnevad järgmistest sammudest: esmalt analüüsitakse pandeemia ajal juba tehtud uuringuid ja uusi ühiselt kavandatud uuringuid, et kaardistada ja mõista peamisi raskusi, millega õpilased ja õpetajad praeguses virtuaalses töökeskkonnas kokku puutuvad ning keskkonnad, et määratleda nõuete kogum optimaalsete virtuaalkeskkondade loomiseks; psühholoogia- ja kommunikatsiooniekspertide abiga töötatakse välja võimalikud lahendused ja strateegiad mobiilsete üliõpilaste virtuaalse integratsiooni hõlbustamiseks; eelkõige keskendume praktilistele veebitegevustele väljaspool füüsilist laborit sellistes distsipliinides nagu arvutiteadus, füüsika ja terviseteadused, pakkudes välja ja katsetades lahendusi nende tõhususe tagamiseks; pakutakse nanomooduleid, et edendada Euroopa väärtusi, kodakondsust ja ajalugu ning kaasata õpilasi virtuaalsesse suhtlusse, mis viib mõtiskluseni Euroopa mitmekesisuse ja ühtsuse üle; pakutud lahendusi testitakse kõigis partnerülikoolides, et kontrollida nende tõhusust; selle protsessi lõpptulemusena määratleme formaalse mudeli alusel juhiste kogumi, kuidas parandada klassiruumi ja ülikoolielu tajumist, aga ka hinnata ebaõnnestumiste riske ja tegevusi nende mõju leevendamiseks.

Latest updates