ENLIVEN Project

O пројекту ENLIVEN

Пројекат ENLIVEN

Пројекат ENLIVEN се финансира као део Еразмус+ програма, у оквиру ванредних позива за подршку Стратешким партнерствима за спремност на дигитално образовање као одговор на образовне изазове који су резултат пандемије ковида 19. Акроним ENLIVEN (енгл. развеселити, разведрити)  указује на потребу да се образовање учини занимљивијим и плодотворнијим, што одражава и циљ пројекта: да се ученици и наставници ангажују како би остварили свој пуни потенцијал.

Услед пандемије ковида 19 прелазак на онлајн образовање је знатно убрзан и изведен за само неколико дана. Ово је подразумевало да није било времена за припрему ученика и наставника за ново окружење за учење. Последице ове промене су евалуриане и сада се препознаје где је потребно уложити већи напор и које су могућности за будућност.

У том контексту, разне земље, а самим тим и пројектни партнери, суочиле су се са пандемијом на различите начине и понудили су различита решења. Искуства прикупљена од свих њих представљају драгоцену основу за стварање међународне платформе за дигитално учење као ефикасног и широко распрострањеног алата применљивог током ове ванредне ситуације и још дуго након ње.

Наиме, у будућности неће сви моћи да користе физичку мобилност, између осталог због инвалидитета, економских, пословних или породичних разлога. И мада садашња виртуелна мобилност у већини случајева замењује искуство одласка на предавања или семинаре у иностранству, оно не може да надокнади неке предности физичке мобилности, као што су повезаност и емпатија са заједницом и земљама домаћинима. Неопходно је стога развити бољу виртуелну мобилност за оне који привремено или трајно неће моћи да искусе непосредну наставу.

Oпис пројекта

Циљ пројекта ENLIVEN је унапређење квалитета виртуелног образовања развијањем нових облика међународне размене (виртуелна мобилност или комбинована мобилност), чиме ће се омогућити да сви студенти искусе међународну мобилност.

Сходно томе, стварање инклузивног и разноликог међународног дигиталног окружења за учење може имати ефекта на разним нивоима (локалном, регионалном, националном и међународном) тако што ће омогућити укључивање у наставни процес особама у (трајно или привремено) неповољном положају. Моћи ће да приступе новом, дигитално унапређеном начину учења, што ће им омогућити не само да стекну нова стручна знања и вештине, већ и да развију социјалне вештине, које су у данашње време изузетно важне на тржишту рада.

Да бисмо постигли ове циљеве, верујемо да ученици, наставници и административном особљу морају да развију дигиталне вештине. Надаље, потребно је применити нове, напредне методе за подстицање позитивних аспеката дигиталног учења. Стога је један од планираних исхода овог пројекта и креирање мањих, сертификованих, флексибилних јединица учења, којима се може приступити у различитим фазама високог образовања, пре, током и након формалног терцијарногобразовања.

Штавише, током читавог трајања пројекта, партнери ће укључивати ученике, наставнике и друго особље у фазе тестирања и пилотирања ових једиица учења како би прикупили повратне информације. Сви релевантни материјали (онлајн курсеви, упутства, подкасти, радови итд.) развијаће се у оквиру пројекта уз одредбу да морају бити јавно доступни и објављени са отвореном лиценцом.

Главни циљеви

Циљ пројекта је да промовише нову културу и перспективу употребе дигиталних технологија у циљу унапређења учења и наставе/подучавања и да подстакне размишљање о могућности комбиновања традиционалног начина образовања са другим облицима образовања и учења, те на тај начин допринесе модернизацији образовања.

Ово се може постићи:

Креирањем

нових облика међународне виртуелне мобилности како би се будућим учесницима понудиле боље могућности

Creating_image(PLUS)

Photo: UHH/Frank von Wieding

Повезивањем

међународних студената и запослених у блиске и интерактивне групе

Развијањем

бољих педагошких приступа е-учењу

Повећавањем броја

укупних расположивих вештина на локалном, регионалном, националном и европском тржишту рада

Пројекат ENLIVEN има за циљ три интелектуална резултата и садржи низ корака којима се они могу достићи:

Кратки и флексибилни модули/курсеви за развијање дигиталних компетенција

Низ прогресивних модула/курсева како би се могао искористити пун потенцијал виртуелног учења

Смернице за стварање инклузивног међународног окружења за учење

Циљне групе

Студенти

  • имаће користи од унапређених начина учења који омогућавају бољу међусобну интеракциј
  • присуствоваће практичној настави и лабораторијским вежбама у виртуелном окружењу

Наставници

  • научиће како да искористите све предности које нуди дигитално образовање
  • учествоваће у специјализованој обуци како би ученицима олакшали учење у онлајн окружењу

Административно особље

  • унапредиће дигиталне вештине како би лакше обављали свој посао и напредовали и на личном плану

Ученици свих узраста

  • имаће користи од флексибилних микрокурсева којима се може приступити у различитим фазама у различитим фазама високог образовања, пре, током и након формалног терцијаарног образовања

Најновије вести

Fourth ENLIVEN Newsletter

We are delighted to welcome you to our fourth newsletter! ENLIVEN is running out, but we have our plans for the future....

Read More

Third ENLIVEN Newsletter

We are delighted to welcome you to our third newsletter! As we approach the end of the project, the results become tangible....

Read More

Пријавите се да бисте остали у контакту