logo

ENLIVEN

ПРИРУЧНИК ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ

Дигиталне алатке и технике које
се користе у учењу и настави

 

     Ауторске лиценце и заслуге

 


 

Унесите питање за претрагу:

 


O ENLIVEN Приручнику за преживљавање

 

ENLIVEN Приручник за преживљавање пружа подршку за употребу основних дигиталних метода и алатки реагујући на новонастале потребе садашњег контекста учења и наставе.

Садржаји су подељени у две категорије – МЕТОДЕ И АЛАТКЕ и засновани на Оквиру дигиталних компетенција (DigComp) и Оквиру дигиталних компетенција за наставнике (DigCompEdu)

 

На овом линку можете пронаћи кратак приказ DigComp и DigCompEdu.

 

Приручник за преживљавање предлаже решења за ПОТРЕБЕкорисника према специфичним КОМПЕТЕНЦИЈАМА.

 

Такође, можете приступити списку МЕТОДА или списку АЛАТКИ тиме што ћете кликнути на:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ПОТРЕБА КОМПЕТЕНЦИЈА
Пронађи и одабери садржај Find and select content Информациона и медијска писменост
Створи и заштити садржај Create and protect content Креирање садржаја / креирање и мофификовање дигиталних ресурса
Комуницирај и сарађуј Communicate and collaborate Дигитална комуникација & сарадња
Ангажуј се Engage Активно укључивање ученика
Оцени и пружи/прими повратну информацију Assess and give_receive feedback Стратегије оцењивања / Повратна информација и планирање
Промовиши безбедност и добробит Promote safety and wellbeing Одговорна употреба

 

 

 


 

 

 

how to