logo

ENLIVEN

SURVIVAL KIT

õppimiseks ja õpetamiseks
kasutatud digitaalsed
vahendid ja tehnikad

 

     Autoriõiguse litsentsid ja tunnustus

 


 

Sisestage otsingupäring:

 


Teave ENLIVEN Ellujäämiskomplekti kohta

 

Projekti ENLIVEN Ellujäämiskomplekt (Survival Kit) pakub tuge põhiliste digitaalsete meetodite ja tööriistade kasutamiseks, et vastata tänapäeva õppimise ja õpetamise kontekstis tekkivatele vajadustele.

Sisu on jagatud kahte kategooriasse - MEETODID ja TÖÖRIISTAD, põhinedes Digipädevuse raamistikul (DigComp) ja  Haridustöötaja digipädevuse raamistikul (DigCompEdu)

 

Kiire kokkuvõtte saamiseks vajutage linki Kokkuvõte DigComp ja DigCompEdu.

 

Ellujäämiskomplekt pakub välja lahendusi kasutaja VAJADUSTELE, vastavalt konkreetsetele PÄDEVUSELE.

 

Samuti pääsete juurde MEETODITE või TÖÖRIISTADE loendile, klõpsates:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

VAJADUS  PÄDEVUS
Otsida ja valida sisu Find and select content Info- ja meediakirjaoskus
Luua ja kaitsta sisu Create and protect content Sisu loomine / digitaalsete ressursside loomine ja muutmine
Suhelda ja teha koostööd Communicate and collaborate Digitaalne suhtlus ja koostöö
Kaasata Engage Õppijate aktiivne kaasamine
Hinnata ja anda/saada tagasisidet Assess and give_receive feedback Hindamisstrateegiad / Tagasiside ja planeerimine
Edendada ohutust ja heaolu Promote safety and wellbeing Vastutustundlik kasutamine

 

 

 


 

 

 

how to