ENLIVEN Project

Интелектуални Резултат 3

Смернице за стварање инклузивног међународног окружења за учење

Циљ интелектуалног резултата 3 је креирање и дисеминација у јавно доступном облику смерница о креирању и организовању међународног окружења за дигитално учење.

Ова виртуелна и комбинована окружења ће обухватити курсеве који су осмишљени да  припреме студенте за међународно искуство истога пружају мноштво прилика за интеракцију са институцијом, градом и земљом домаћином. Такође ће укључивати модуле о европским културним компетенцијама, који ће бити доступни свим студентима и омогућиће иновативна решења попут извођења практичне наставе у универзитетским лабораторијама. Овај интелектуални резултат има велики потенцијал транферабилности јер га може применити сваки универзитет који жели да понуди дигитално образовање које превазилази просту онлајн наставу.

Активности укључене у израду смерница састоје се од следећих корака: прво ће се извршити анализа анкете која је већ спроведена током пандемије и нових заједнички осмишљених анкета како би се препознале и разумеле главне потешкоће са којима се сусрећу студенти и предавачи/наставници у садашњим виртуелним окружењима и како би се дефинисао скуп захтева за стварање оптималних виртуелних окружења; уз помоћ стручњака из области психологије и комуникације изнаћи ће се могућа решења и стратегије како би се олакшала виртуелна интеграција мобилних студената; посебно ће се фокусирати на практичне онлајн активности које се реализују ван лабораторије за дисциплине као што су рачунарство, физика и здравствене науке, предложиће се и тестирати решења за њихову ефикасност; понудиће се нано-модули који служе за промоцију европских вредности, грађанства и историје и који подстичу студенте на виртуелну размену мишљена и на размишљање о европској разноликости и јединству; предложена решења ће бити тестирана на свим партнерским универзитетима како би се проверила њихова ефикасност; као крајњи исход овог процеса, дефинисаће се низ смерница, заснованих на формалном моделу, о томе како да се побољша перцепција климе у учионици и универзитетског живота, али и како да се процени ризик од неуспеха и који кораци да се предузму за ублажавање последица.

Најновије вести