ENLIVEN Project

Интелектуални Резултат 1

Кратки и флексибилни курсеви/модули за развој дигиталних компетенција

Циљ Интелектуалног резултата 1 је да се унапреде дигиталне компетенције и вештине свих чланова универзитетске заједнице, да се омогући лак приступ платформама и алаткама које се користе у дигиталном учењу и примена свих могућности које они нуде.

Да би се постигли ови циљеви, планиране су бројне активности чији је циљ развијање, пилотирање, тестирање, примена и унапређивање материјала за учење – наставу и формулисање смерница за брзо, флексибилно и прогресивно учење.

Активности за постизање овог интелектуалног резултата укључују развијање низа модула/курсева и њихову пуну примену на свим партнерским универзитетима.

Након „приручника за преживљавање“, који служи за упознавање са главним алаткама и методама које се користе у онлајн настави и учењу, у оквиру пројекта ће бити развијени специфични модули о релевантнијим алаткама за сарадњу и ангажовање и о креирању дигиталних садржаја,  видео туторијали и подкасти о напредном коришћењу система за управљање учењем (LMS), као и вебинари о етици и правилима понашања у овом новом окружењу (безбедност, заштита личних података, приватност, дигитални идентитет и правила бонтона и прихватљивог понашања).

Ови модули ће бити међународно сертификовани са кредитима/ЕСП бодовима који се додељују за постигнуте исходе учења.

Модули ће садржати елементе из пет група компетенција према европском Оквиру дигиталних компетенција грађана (DigComp 2.0), али ће бити посебно прилагођени универзитетском окружењу и образовном контексту и представљаће симулацију стварних процеса учења на универзитетима уз употребу дигиталних технологија. Модули ће бити креирани за онлајн наставу и биће доступни свима на веб страници сваког партнерског универзитета.

Најновије вести