logo
         ENLIVEN

ПРИРУЧНИК ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ - КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 

     Ауторске лиценце и заслуге

 


Оквир дигиталних компетенција (DigComp)

 

Оквир дигиталних компетенција, развијен од стране ЕУ, пружа ресурсе за процену дигиталних компетенција грађана и утврђивање недостатака у њиховом знању, вештинама и ставовима. 

 

Групе компетенција Компетенције1. Информациона писменост и способност у обради података   1.1 Прегледање, претрага и сужавање избора података, информација и дигиталних садржаја
  1.2 Процена података, информација и дигиталних садржаја
  1.3 Управљање подацима, информацијама и дигиталним садржајима2. Комуникација и сарадња   2.1 Интеракција путем дигиталних технологија
  2.2 Дељење садржаја путем дигиталних технологија
  2.3 Грађанска ангажованост путем дигиталних технологија
  2.4 Сарадња путем дигиталних технологија
  2.5 Интернет бонтон
  2.6 Управљање дигиталним идентитетом3. Стварање дигиталног садржаја   3.1 Развој дигиталних садржаја
  3.2 Интегрисање и разрађивање дигиталних садржаја
  3.3 Ауторско право и лиценце
  3.4 Програмирање4. Безбедност   4.1 Заштита уређаја
  4.2 Заштита личних података и приватности
  4.3 Заштита здравља и добробити
  4.4 Заштита животне средине5. Решавање проблема   5.1 Решавање техничких проблема
  5.2 Идентификовање потреба и технолошких одговора
  5.3 Креативно коришћење дигиталних технологија
  5.4 Идентификовање недостатака у области дигиталних компетенција


 

Оквир дигиталних компетенција за наставнике (DigCompEdu)

 

Оквир дигиталних компетенција за наставнике описује низ компетенција које се односе на дигиталне вештине наставника. Овај оквир обухвата наставнике на свим нивоима образовања и описује 22 компетенције организоване у шест група. Уместо усмерености на техничке вештине, циљ оквира је да подробно прикаже како се дигиталне технологије могу користити у ојачавању и иновирању образовања и учења.
Групе компетенција Организациона комуникација1. Професионални рад   1.1 Организациона комуникација
  1.2 Професионална сарадња
  1.3 Рефлексивна пракса
  1.4 Дигитални континуирани професионални развој (CPD)2. Дигитални ресурси   2.1 Одабир дигиталних ресурса
  2.2 Креаирање и модификовање дигиталних ресурса
  2.3 Управљање, заштита и дељење дигиталних ресурса3. Настава и учење   3.1 Настава
  3.2 Саветовање и вођење
  3.3 Колаборативно учење
  3.4 Саморегулисано учење4. Оцењивање   4.1 Стратегије оцењивања
  4.2 Анализирање доказа
  4.3 Повратна информација и планирање5. Оснаживање ученика   5.1 Приступачност и инклузија
  5.2 Диференцијација и персонализација
  5.3 Активно укључивање ученика6. Подстицање дигиталних компетенција ученика   6.1 Информациона и медијска писменост
  6.2 Дигитална комуникација и сарадња
  6.3 Креирање дигиталног садржаја
  6.4 Одговорна употреба
  6.5 Решавање дигиталних проблема