logo
ENLIVEN

ELLUJÄÄMISKOMPLEKT

PÄDEVUSED

 

 

     Copyright licenses and credits

 


Digipädevuse raamistik (DigComp)

 

Digipädevuse raamistiku töötas välja EL ja see sisaldab ressursse, mille abil hinnata inimeste digipädevusi ning tuvastada lünki nende teadmistes, oskustes ja hoiakutes.

 

Pädevusvaldkonnad Pädevused1. Informatsioon ja andmekirjaoskus   1.1 Andmete, teabe ja digitaalse sisu sirvimine, otsimine ja filtreerimine
  1.2 Andmete, teabe ja digitaalse sisu hindamine
  1.3 Andmete, teabe ja digitaalse sisu haldamine2. Kommunikatsioon ja koostöö   2.1 Suhtlemine digitehnoloogiate kaudu
  2.2 Jagamine läbi digitehnoloogia
  2.3 Kodanikutegevusega tegelemine digitehnoloogia abil
  2.4 Koostöö läbi digitehnoloogia
  2.5 Võrguetikett
  2.6 Digitaalse identiteedi haldamine3. Digitaalse sisu loomine   3.1 Digitaalse sisu arendamine
  3.2 Digitaalse sisu integreerimine ja ümbertöötamine
  3.3 Autoriõigus ja litsentsid
  3.4 Programmeerimine4. Turvalisus   4.1 Seadmete kaitsmine
  4.2 Isikuandmete ja privaatsuse kaitsmine
  4.3 Tervise ja heaolu kaitsmine
  4.4 Keskkonna kaitsmine5. Probleemi lahendamine   5.1 Tehniliste probleemide lahendamine
  5.2 Vajaduste ja tehnoloogiliste lahenduste tuvastamine
  5.3 Digitehnoloogiate loov kasutamine
  5.4 Digipädevuse lünkade tuvastamine


 

Haridustöötjaja digipädevuse raamistik (DigCompEdu)

 

Haridustöötaja digipädevuse raamistik kirjeldab koolitajate digioskusi puudutavate pädevuste kogumikku. See raamistik on suunatud haridustöötajatele kõigil haridustasemetel ja kirjeldab 22 pädevust, mis on organiseeritud kuueks valdkonnaks. Selle asemel, et keskenduda tehnilistele oskustele, on raamistiku eesmärk üksikasjalikult kirjeldada, kuidas saab digitehnoloogiaid kasutada hariduse ja koolituse tõhustamiseks ja uuendamiseks.
Pädevusvaldkonnad Pädevused1. Professionaalne kaasamine   1.1 Organisatsiooniline suhtlus
  1.2 Professionaalne koostöö
  1.3 Peegeldav praktika
  1.4 Järjepidev digitaalne professionaalne areng2. Digiressursid   2.1 Digiressursside valimine
  2.2 Digiressursside loomine ja muutmine
  2.3 Digiressursside haldamine, kaitsmine ja jagamine3. Õpetamine ja õppimine   3.1 Õpetamine
  3.2 Juhised
  3.3 Koostöine õppimine
  3.4 Iseseisev õpe4. Hindamine   4.1 Hindamisstrateegiad
  4.2 Tõendite analüüsimine
  4.3 Tagasiside ja planeerimine5. Õppijate võimestamine   5.1 Juurdepääsetavus ja kaasatus
  5.2 Eristamine ja isikupärastamine
  5.3 Õppijate aktiivne kaasamine6. Õppijate digipädevuse edendamine   6.1 Info- ja meediakirjaoskus
  6.2 Digitaalne suhtlus ja koostöö
  6.3 Digitaalse sisu loomine
  6.4 Vastutustundlik kasutamine
  6.5 Digiprobleemide lahendamine